Про сайт

Цей сайт створено з просвітницькою метою. 

На нашу думку, існуючі можливості фінансових ринків дозволяють кожному з нас до закінчення трудової діяльності і навіть раніше, сформувати пенсійний (сімейний) капітал з тим, щоб дозволити і собі, і майбутнім поколінням родини займатися тим, що подобається, не турбуючись про хліб насущний. 

  Зробити це можна за допомогою низки інвестиційних інструментів, технологій і стратегій, які і є предметом нашого розгляду. 

Запрошуємо фахівців, яким є, що сказати, в автори. Вітається об'єктивна і збалансована інформація, що відповідає на питання:

1. Як це влаштовано? 
2. Як це працює? 
3. Як цим користуватися? 
4. Які у цього переваги й недоліки? 
5. Як це вибирати? 

Запрошуємо читачів розповідати свої історії, які ми проаналізуємо і обговоримо, просимо задавати питання, на які хотілося б отримати відповіді. Це можна зробити в коментарях. 


Зверніть увагу, у сайта багато авторів. Ми знаходимо цікаві матеріали в інтернеті і розміщуємо їх тут, супроводжуючи своїми коментарями. Якщо вам теж є, що рекомендувати іншим читачам, шліть посилання або матеріали, а ми їх опублікуємо. 
Що таке пенсійний капітал? 

А що таке пенсія? Одні кажуть - гроші; інші говорять - вік .... 

Я пропоную називати цим словом стан, в якому можна займатися тим, що подобається, не турбуючись про хліб насущний. Природно, цей стан забезпечується певним джерелом доходу, можливо, і не одним. Кожному з нас хотілося б, щоб дохід був більше, а вік менше. Як цього досягти? Про це наш сайт. 

Хоч якийсь орієнтир по сумі, дали нам аналітики однієї з інвесткомпаній США. У 67 років, віці виходу на пенсію американців, їх пенсійний капітал повинен становити вісім річних зарплат. Починати його створювати радять з 25 років. У 35 років він повинен складати одну річну зарплату, у 45 років - три річні зарплати, у 55 років - п'ять річних зарплат. Давайте, для початку, звіримо, що виходить у нас, а потім, якщо захочемо, виробимо свої критерії. 


Мені 55 років, і в американські рамки розміру капіталу я вкладаюсь. А як у вас? Як би не було, все ще можна поліпшити і поправити.
Этот сайт создан с просветительской целью. 

По нашему мнению, существующие возможности финансовых рынков позволяют каждому из нас к окончанию трудовой деятельности и даже раньше, сформировать пенсионный (семейный) капитал с тем, чтобы позволить и себе, и будущим поколениям семьи заниматься тем, что нравится, не беспокоясь о хлебе насущном.


 Сделать это можно с помощью ряда инвестиционных инструментов, технологий и стратегий, которые и являются предметом нашего рассмотрения. 

Приглашаем специалистов, которым есть, что сказать, в авторы. Приветствуется объективная и сбалансированная информация, отвечающая на вопросы. 


1. Как это устроено?

2. Как это работает?
3. Как этим пользоваться?
4. Какие у этого достоинства и недостатки?
5. Как это выбирать?

Приглашаем читателей рассказывать свои истории, которые мы проанализируем и обсудим, просим задавать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Это можно сделать в комментариях.Обратите внимание, у сайта много авторов. Мы находим интересные материалы в интернете и размещаем их здесь, сопровождая своими комментариями. Если вам тоже есть. что порекомендовать другим читателям, шлите ссылки или материалы, а мы их опубликуем.
Что такое пенсионный капитал?

А что такое пенсия? Одни говорят - деньги; другие говорят - возраст... . 

Я предлагаю называть этим словом состояние, в котором можно заниматься тем, что нравится, не беспокоясь о хлебе насущном. Естественно, это состояние обеспечивается неким источником дохода, возможно, и не одним. Каждому из нас хотелось бы, чтобы доход был побольше, а возраст поменьше. Как этого достичь? Об этом наш сайт.

Хоть какой-то ориентир по сумме, дали нам аналитики одной из инвесткомпаний США. К 67-ми годам, возрасту выхода на пенсию американцев, их пенсионный капитал должен составлять восемь годовых зарплат. Начинать его создавать советуют с 25 лет. К 35-ти годам он должен составлять одну годовую зарплату, к 45-ти годам - три годовые зарплаты, к 55-ти годам - пять годовых зарплат. Давайте, для начала, сверим, что получается у нас, а потом, если захотим, выработаем свои критерии.


Мне 55 лет, и в американские рамки размера капитала я укладываюсь. А как у вас? Как бы ни было, все еще можно улучшить и поправить.


Отправить комментарий